Ga direct naar hoofdcontent

Maak een voorstel en bespreek de opties

Laat scenario's opstellen

In stap 2 heeft u met de VvE de opties voor energiebesparende maatregelen onderzocht aan de hand van bijvoorbeeld een energieadvies of het laten opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Belangrijk daarbij is het laten opstellen van meerdere scenario’s door de adviseur. Als VvE heeft u dan alle nodige informatie om een goede keuze te maken. Op deze pagina leest u hoe u vervolgens in twee stappen met de VvE tot een besluit komt. 

Presenteer het advies en de scenario’s tijdens een vergadering

De mogelijke energiebesparende maatregelen of scenario’s bespreekt u met de VvE tijdens een extra vergadering. Het doel van de vergadering is om iedereen te informeren. Het is niet nodig om direct een keuze te maken. De hoeveelheid voorkennis of motivatie verschilt per bewoner. Geef daarom de leden en bewoners van de VvE de tijd om de adviezen en consequenties daarvan op zich te laten inwerken. 

Door een concreet voorstel voor te leggen aan de leden en bewoners van de VvE kunnen de belangrijkste punten in een extra vergadering worden besproken. Aan de hand van het voorstel kan tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) besloten worden voor specifieke maatregelen of een scenario. Het voorstel kan bestaan uit:

 • Het energieadvies met de geadviseerde maatregelen en verschillende scenario’s, bijvoorbeeld:

  • In de vorm van een nieuwe duurzaam MJOP.

  • Voorstel voor doorvertaling in het bestaande MJOP tot duurzaam MJOP.

  • Voorstel gebaseerd op een haalbaarheidsonderzoek.

 • Financieel voorstel met:

  • Kosten- en batenoverzicht

  • Financieringsmogelijkheden voor de VvE

  • Mogelijk spaarplan en invloed op servicekosten

 • De vereisten voor een omgevingsvergunning en bijbehorende kosten.

 • Een (grove) planning voor de uitvoering (aan de hand van bijvoorbeeld een duurzaam meerjarenonderhoudsplan)

Veel gebruikte scenario’s binnen VvE’s

Een veel gebruikte methode binnen VvE’s is om 3 scenario’s te presenteren en de optie om losse maatregelen toe te passen. Vaak sluit dit bij woonwensen en financiële mogelijkheden van de individuele leden en bewoners. Dit is belangrijk voor het krijgen van draagvlak, omdat u daarmee iedereen “gehoord” heeft.

 1. Minimaal (geen spijt) scenario : bij een minimaal scenario wordt gekeken naar de makkelijkst uit te voeren maatregelen en zogenaamde ‘geen spijt’ maatregelen. Denk hierbij aan het slim combineren van periodiek onderhoud met energiebesparende maatregelen tot een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. De specifieke opties voor uw VvE kunt u met de VvE bespreken tijdens een extra vergadering ter voorbereiding van het officiële (investerings)besluit.

 2. Vergaande scenario’s : bij een vergaand scenario kunt u denken aan de wens om bijvoorbeeld bijna energieneutraal of aardgasvrij te worden. Als bij een ALV de voorkeur is uitgesproken voor een vergaand scenario, is het slim om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Bij een haalbaarheidsonderzoek worden de bestaande situatie van de VvE en de gewenste (technische) verbeteringen onderzocht. Er wordt ook gekeken naar de financiële haalbaarheid van het vergaande scenario.

 3. Kostenindicatie losse maatregelen: wilt u met de VvE zonder een energieadvies of haalbaarheidsonderzoek aan de slag? En wilt u met de VvE losse energiebesparende maatregelen uitvoeren? Dan kunt u offertes opvragen bij uitvoerende partijen als kostenindicatie. Om een offerte aan te kunnen vragen als VvE, vragen de meeste bouwbedrijven een principeakkoord of intentieverklaring van de VvE. Lees meer over offertes aanvragen onder stap 4.

Samen kiezen voor de volgende stap

Tijdens de informatieavond en de bedenkperiode kunnen VvE leden en bewoners hun reacties laten weten. Afhankelijk van de reacties is het mogelijk het plan aan te passen en opnieuw voor te leggen aan de leden en bewoners van de VvE. Uiteindelijk is het doel tijdens een ALV een principeakkoord te bereiken voor het nemen van de volgende stap: het aanvragen van (definitieve) offertes, vergunningen en eventueel financiering. Hierover leest u meer op de pagina ‘Hoe komt u met de VvE tot een besluit?'.

Uitgelicht: haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld een bouwkundig adviesbureau of bouwbedrijf. Dit zijn bedrijven die weten hoe een plan tot uitvoering gebracht moet worden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het soms verstandig om als VvE een procesbegeleider of bouwbegeleider aan te nemen. De uitvoering en oplevering van werkzaamheden neemt vaak veel tijd in beslag en vraagt om specifieke bouwkundige kennis. Voor het opvragen van offertes, uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en het aannemen van een procesbegeleider is toestemming nodig van de VvE. Deze toestemming vraagt u tijdens een ALV

Afbeelding van laptop met grafieken op het scherm

Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek zijn:

 • Technische verdieping: beschrijving van de huidige en gewenste toekomstige staat van het pand. Dit noemen we ook wel de nulmeting.

 • Financieel plan voor het uitvoeren van de gewenste maatregelen.

 • Als het haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan door een bouwbedrijf: offertes met indicatie van de kosten.

Bovenstaande kan worden samengevoegd tot een uitgewerkt voorstel om te bespreken tijdens een extra vergadering.