Ga direct naar hoofdcontent

Vergunningen

Criteria voor vergunningen

Energiebesparende maatregelen kunnen niet altijd zomaar uitgevoerd worden. Welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn wordt bepaald door onder andere het bestemmingsplan en mogelijke monumentale status van het pand. Deze criteria bepalen ook hoe de maatregelen uitgevoerd moeten worden en of er een omgevingsvergunning voor nodig is. Een voorbeeld: bij monumentale panden mogen niet altijd zonnepanelen geplaatst worden als ze te zien zijn vanaf de openbare ruimte.

De meeste energiebesparende maatregelen, al dan niet gecombineerd met onderhoud uit het MJOP, vragen om een omgevingsvergunning. Een paar voorbeelden:

  • Vervangen van kozijnen met nieuw isolerend glas

  • Vervangen van de dakbedekking en meteen dakisolatie toepassen waarbij het dak omhoog komt

  • Installeren van een ventilatiesysteem op het dak

Waarom een omgevingsvergunning?

Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om voor hun inwoners te zorgen door een goede leefomgeving te bieden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met veilig, gezond en aantrekkelijk wonen. Daarnaast voorkomt een goede leefomgeving voor waarde behoud van de gebouwen in die omgeving, waaronder het pand van de VvE.

Een omgevingsvergunning vraagt u met de VvE aan bij de gemeente via het omgevingsloket. Controleer per uit te voeren (energiebesparende) maatregel of een vergunning nodig is en wat de voorwaarden zijn.

Termijn aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning kan worden digitaal of schriftelijk worden aangevraagd. Bij de aanvraag kunt u aangeven voor welke maatregelen u een vergunning wilt indienen. Vaak duurt de behandeltermijn van de aanvraag tot 8 weken bij een normale procedure. Bij een uitgebreide procedure kan het oplopen tot 26 weken.

Punten van beoordeling

Een aanvraag wordt op meerdere punten beoordeeld. De eisen en regels per punt kunnen verschillen per gemeente. Zeker als het gaat om gemeentelijke monumenten kunnen regels verschillen.

  • Welstandseisen

  • Het bestemmingsplan

  • Bouwbesluit

  • Monumentale status/beschermd stads- of dorpsgezicht

Welstandseisen

De welstandseisen gaat als het ware over het uiterlijk van het pand. De waarde die aan de het uiterlijk wordt gehecht bepaalt bijvoorbeeld of een pand (en omliggende panden) beschermd stads- of dorpsgezicht hebben. Het is onder andere afhankelijk van de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde. Ook bepaalde architectonische stromingen zijn beschermd.

Meer lezen over welstandseisen en ruimtelijke kwaliteit? Kijk op de website van de Federatie van Ruimtelijke Kwaliteit.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan geeft aan wat de kaders zijn waarin bestaande gebouwen aangepast mogen worden. Dit kunnen veranderingen of toevoegingen zijn. Bijvoorbeeld als de VvE een nieuwe verwarmingsinstallatie installatie op het dak wilt plaatsen (denk aan een warmtepomp).

Meer lezen over bestemmingsplannen? Kijk op de website van ruimtelijkeplannen.nl.

Bouwbesluit

Het bouwbesluit zorgt dat een pand voldoet aan bepaalde eisen. Het meest recente bouwbesluit is uit 2012. Deze bevat voorschriften die gaan over veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid, milieu en energiezuinigheid. Alle bouwwerken moeten voldoen aan de gestelde voorschriften. Voor nieuwbouw en renovatie gelden andere voorschriften.

Meer lezen over het bouwbesluit? Kijk op de website over het bouwbesluit van het RvO.

Monumentale status / beschermd stads-of dorpsgezicht

Er gelden landelijke en gemeentelijke richtlijnen voor het behoud van monumenten en beschermd stads- of dorpsgezicht. Hierbij kan het gaan om het uiterlijk maar ook de binnenkant van het pand. Voordat u met de VvE plannen maakt, kunt u het beste vooraf informeren bij het monumentenloket van de gemeente wat de specifieke spelingsruimte is die u heeft. Weet u niet of het pand monumentaal is? Controleer dit ook bij het monumentenloket van de gemeente.

Uitgelicht: vergunning voor zonnepanelen voor VvE's

Voor het installeren van zonnepanelen is vaak geen vergunning nodig. Installateurs volgen de landelijke richtlijnen bij het installeren van zonnepanelen. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij monumentale panden en panden met beschermd stads- of dorpsgezicht. U kunt in dat geval via het omgevingsloket controleren of u een vergunning nodig heeft.

Close-up van zonnedakpannen

Of u daadwerkelijk een omgevingsvergunning nodig heeft ligt aan gemeentelijke beleid. In sommige gemeenten mag het niet, in anderen is het toegestaan zonnepanelen te plaatsen indien de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Bij andere gemeenten zijn de regels zo aangepast dat zonnepanelen ook op historische panden geplaatst mogen worden.

Een alternatief op traditionele zonnepanelen die vaak geschikt zijn voor historische panden zijn zonnedakpannen. Dit zijn speciale dakpannen met zonnecellen geïntegreerd. Deze zonnedakpannen zien er bijna hetzelfde als gewone dakpannen. Deze veranderen het aangezicht van het pand beperkt, waardoor deze geschikt kunnen zijn voor historische panden. Vraag dit altijd na bij het monumentenloket van uw gemeente.

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice