Ga direct naar hoofdcontent

Draagvlak binnen de VvE

Draagvlak krijgen binnen de VvE

Om met de VvE te verduurzamen, moet de leden van de VvE tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) akkoord gaan met een voorstel en de uitvoering ervan. Dat betekend in veel gevallen dat u een meerderheid van de stemmen nodig heeft. Voldoende draagvlak krijgen voor verduurzaming van de VvE is daarom een belangrijk aspect van het verduurzamen van de VvE. U leest hier wat belangrijk is bij het krijgen van draagvlak binnen de VvE. Zo weet u wat belangrijk is als u met de VvE tijdens een ALV een besluit moet nemen.

Regels voor besluitvorming

Regels voor besluitvorming en de daarbij vereiste meerderheid van stemmen verschilt per VvE. In de meeste VvE’s heeft elk appartementsrecht één stem en is er een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid van de stemmen voor nodig om een voorstel over energiebesparende maatregelen goed te keuren. In stap 1 worden de verschillende aspecten hiervan uitgebreid uitgelegd. Gebruik dit om inzicht te krijgen welke regels binnen de VvE gelden. 

Energieadvies en extra informatieavond 

Eerder bepaalt u met de VvE de opties met bijvoorbeeld een energieadvies. Dit advies bestaat uit en of meerdere mogelijke scenario’s en bijbehorende kosten en baten. Het is aan de leden van de VvE om een keuze te maken voor een van de scenario’s of losse energiebesparende maatregelen. U kunt daarnaast met de VvE kiezen om de maatregelen te laten uitvoeren en/of te laten opnemen in een (nieuw) duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). 

Het is slim hiervoor een voorstel op te stellen en dat voorstel toe te lichten tijdens een extra VvE vergadering. Tijdens deze extra vergadering licht u ook de mogelijke financieringsopties toe. Plan na deze vergadering bedenktijd in en stem tijdens een nieuwe ALV voor een voorkeursscenario. Hierover leest u meer in stap 3

Vragen die u als VvE tijdens de extra informatieavond kan bespreken zijn:

 • Wat betekent de warmtetransitie visie voor onze buurt en VvE?

 • Wat zijn de voordelen, nadelen en kosten-baten als u: 

  • Alleen regulier onderhoud laten uitvoeren? 

  • Voor een ‘geen spijt’ scenario kiest? 

  • Voor vergaande maatregelen (bijvoorbeeld bijna-nul-op-de-meter) kiest

Draagvlak

Om de energiebesparende maatregelen met de VvE uit te voeren, is het belangrijk om een goed stappenplan te volgen. Het is ook belangrijk om met de belangen van de verschillende leden rekening te houden en iedereen goed en op tijd te informeren. 

Hoe creëer je draagvlak bij alle partijen?

Tips voor het voorbereiden van een extra ledenvergadering

 • Stuur iedereen van tevoren de resultaten van het energieadvies en mogelijke financieringsopties voor de VvE. Hierdoor heeft iedereen voldoende tijd om van tevoren te verdiepen en vragen te bedenken 

 • Vraag bewoners hun vragen vooraf toe te sturen, zodat tijdens de vergadering bekend is wat de leden wensen te bespreken

 • Bespreek tijdens de informatieavond ook de regels die gelden binnen de VvE voor het toestemming krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen en wat er eventueel verandert in de splitsingsakte

 • Laat de organisatie die het advies heeft gemaakt tijdens de informatieavond het advies toelichten en vragen beantwoorden  

 • Vraag indien gewenst procesbegeleiding aan 

Stemmen voor voorkeursscenario tijdens ALV 

Tijdens een ALV kan vervolgens worden gestemd op een voorkeursscenario en toestemming worden gegeven voor het aanvragen van de nodige vergunningen, beschikbaar stellen van budget of financiële ruimte om het MJOP te verduurzamen en financieringsmogelijkheden. Over het stemmen op een voorkeursscenario of losse maatregelen gaat stap 3: plannen maken

Voorbereiden van draagvlak voor stap 3: plannen maken

Om door te gaan naar stap 3 kunt u de volgende dingen met de VvE doen: 

 • Krijg inzicht in de wensen van de leden en bewoners

 • Bekijk welke verschillende partijen in de VvE die stemrecht hebben

 • Zoek op wat de regels binnen de VvE zijn voor het stemmen: onder andere de splitsingsreglementen, splitsingsakte en quorum zijn belangrijke aspecten

 • Breng iedereen op de hoogte van de resultaten van het energieadvies en de mogelijke financieringsopties die de VvE heeft

 • Organiseer alvast een tussentijdse informatieavond voor leden van en bewoners in de VvE om het energieadvies toe te lichten. U leest meer hierover in stap 3.