Ga direct naar hoofdcontent

Stap 1: informeren

Goed op de hoogte

Het doel van deze stap is u met de VvE te informeren, zodat u bij stap 2 in staat bent de huidige situatie van de VvE en de mogelijkheden voor verduurzamen met de VvE in kaart te brengen.

 • Bent u al goed geïnformeerd en wilt u met de VvE verdere stappen ondernemen? Dan kunt u door naar stap 2: opties bepalen.

 • Zo niet, loop dan de controlelijst door voordat u verder gaat. Via de knoppen onder de controlelijst vindt u meer informatie over specifieke thema's voor de VvE.

Controlelijst bij stap 1: informeren

In deze stap verzamelt u informatie. Dit geeft u en de VvE een eerste inzicht geeft in de opties voor energie besparen. Ga na of u per onderdeel antwoord heeft op de volgende vragen:

Voordelen voor bewoners van VvE’s

 • Hebben we inzicht in de verschillende voordelen voor verschillende bewoners in het pand?

Verantwoordelijkheden van de VvE

 • Voldoet onze VvE aan de voorwaarden van een actieve VvE, zoals het hebben van een bestuur?

 • Hebben we een VvE beheerder? Zo ja, wat zijn de verantwoordelijkheden van de beheerder rondom energie besparen?

 • Zijn er commissies actief binnen de VvE die zich bezich (kunnen) houden met energie besparen?

 • Sparen we de verplichte reserve voor onderhoud?

 • Weten we wat gemeenschappelijk bezit is binnen onze VvE?

Energiebesparende maatregelen voor VvE’s

 • Hebben we al een idee welke energiebesparende maatregelen er zijn en welke we willen uitvoeren?

 • Wat zijn behoeftes van bewoners waar we op kunnen inspelen?

 • Heeft onze VvE een meerjarenonderhoudsplan? Zo ja, wanneer was de laatste conditiemeting?

 • Heeft onze VvE een gezamenlijk verwarmingssysteem of verwarmt elke woning zelf?

 • Heeft onze VvE gezamenlijk elektriciteitsverbruik (bijvoorbeeld verlichting)?

 • Weten we de plannen van de gemeente voor onze wijk uit de warmtetransitie visie of wijkuitvoeringsplannen?

 • Kunnen we maatregelen met onderhoud combineren?

Advies aan huis

Door naar stap 2

Heeft u zich voldoende voorbereid en voldoende inzicht in de verantwoordelijkheden van de VvE, typen energiebesparende maatregelen en de voordelen van een duurzame VvE? Dan kunt u door naar stap 2 om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken binnen de VvE en zo de opties te bepalen voor verduurzamen.