Ga direct naar hoofdcontent

Stap 2: opties bepalen

Wat is er mogelijk?

De opties voor de VvE om met energiebesparende maatregelen aan de slag te gaan hangt af van de huidige staat van de VvE, de financiële gezondheid van de VvE, nodige vergunningen en de besluitvorming. Het doel van deze stap is met de VvE te bepalen wat de verschillende opties binnen deze onderwerpen zijn.

 • Heeft u alle opties al bepaald? Dan kunt u door naar stap 3: plannen maken.

 • Zo niet, loop dan de controlelijst door voordat u verder gaat. Via de knoppen onder de controlelijst vindt u meer informatie over specifieke thema's voor de VvE.

Controlelijst bij stap 2: opties bepalen

In deze stap verzamelt u informatie. Dit geeft u en de VvE een eerste inzicht geeft in de opties voor energie besparen. Ga na of u per onderdeel antwoord heeft op de volgende vragen:

Financieringsopties voor VvE’s

 • Hebben we een overschot in onze reserve wat we kunnen gebruiken om energiebesparende maatregelen (deels) te betalen?

 • Wat is de invloed op de maandelijkse bijdrage van bewoners als we de maatregelen zelf willen of moeten betalen?

 • Van welke externe subsidies, leningen of andere financieringsopties kan onze VvE gebruikmaken? Wat zijn de voorwaarden en hoe lang duurt de aanvraag?

Vergunningen

 • Hebben we een vergunning nodig voor de maatregelen die we willen nemen?

 • Wat is de aanvraagtermijn en kosten van een vergunninsgaanvraag?

Organisatie, besluitvorming en draagvlak binnen VvE’s

 • Hoe zit de VvE organisatorisch in elkaar?

 • Heeft onze VvE een splitsingsakte, splitsingsreglement en huishoudelijk reglement?

 • Hebben we inzicht in de regels rondom stemmen binnen onze VvE?

 • Hebben we een idee hoe we over de maatregelen willen communiceren binnen de VvE?

 • Hebben we toestemming voor het aanvragen van energieadvies of andere begeleiding?

Huidige staat van het pand

 • Wat is de bouwperiode van het gebouw?

 • Hoe is het op dit moment gesteld met de isolatie van het gebouw?

 • Is het gebouw een monument?

 • Welke gebouw verbeteringen wilt kunt u nemen met en zonder de VvE?

Checklist die wordt afgevinkt

Door naar stap 3

Heeft u inzicht gekregen in de mogelijke opties voor de VvE met betrekking tot de huidige situatie van de VvE, de energiebesparende maatregelen, financieringsmogelijkheden en nodige vergunningen? En heeft u inzicht in het opbouwen voor voldoende draagvlak? Dan kunt u door met het maken van de daadwerkelijke plannen. In stap 3 leest u over toelichten van de verschillende scenario's en het maken van een keuze waar de VvE mee verder kan.