Ga direct naar hoofdcontent

Stap 3: plannen maken

Het doel van deze stap is concrete plannen maken welke u met de VvE kunt bespreken. Uiteindelijk maakt u met de VvE een keuze voor de gewenste voorkeursmaatregelen of een gewenst voorkeursscenario. Ook maakt u een keuze voor eventueel aanvullende financiering of gebruik van subsidies. In deze stap:

 • Krijgt u inzicht in de verschillende opties specifiek voor de VvE

 • Maakt u met de VvE een keuze voor de gewenste maatregelen en eventueel financiering

 • Krijgt u inzicht in nodige besluitvorming en draagvlak voor stap 4: aanvragen

Als de plannen en financiering zijn goedgekeurd met een principeakkoord, kunt u met de VvE door naar stap 4: aanvragen. U kunt gebruik maken van de checklist om te bepalen of u door kunt naar stap 4.

Voorstel maken voor maatregelen en/of scenario's

U heeft met de VvE in stap 2 de opties energiebesparende maatregelen voor de VvE onderzocht. De opties kunt u omzetten in een voorstel om met de leden en bewoners van de VvE te bespreken.

Foto van een groep mensen aan tafel met notitieblokken

Het voorstel aan de VvE kan bestaan uit:

 • Energie-advies met verschillende scenario's

 • Financieel voorstel met kosten en baten

 • Benodigde vergunningen

 • Eventueel laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en aannemen van een procesbegeleider

Plannen maken voor financiering

Aan de hand van de mogelijkheden die u met de VvE in stap 2 heeft onderzocht, kunt u een financieel plan maken om met de VvE te bespreken. Tijdens een Algemene Leden Vergadering kunt u met de VvE stemmen voor gewenste manier van financieren.

Afbeelding van laptop met geopend document met financieel overzicht

Het financieel plan kan bestaan uit verschillende opties, waaronder:

 • Het inzetten van spaargeld (of reservefonds) van de VvE

 • Mogelijke invloed op servicekosten door de maatregelen in een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan op te nemen

 • Subsidies, leningen of andere financiële voordelen waar u met de VvE gebruik van kunt maken

 • Kosten en baten overzicht

Doe de vergunningscheck

Om te weten of u met de VvE een omgevingsvergunning nodig heeft voor de plannen die u maakt, kunt u een eerste vergunningscheck doen. Uit deze check blijkt wat voor vergunning u met de VvE nodig heeft.

Een vergunningcheck geeft onder andere duidelijkheid over:

 • Of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is (vergunningsplicht of meldingsplicht)

 • De haalbaarheid van de plannen

 • Kosten

Besluitvorming voor stap 4: aanvragen

Tijdens een Algemene Leden Vergadering besluit u met de VvE welke maatregelen u wilt uitvoeren en welke financiering u hier eventueel voor wilt aanvragen. Om tot dit besluit te komen, kan aan de VvE het voorstel en financiële plan voorgelegd worden en tijdens een extra vergadering bespreken.

Foto van computerscherm met een online vergadering

Een aantal tips om tot een goed overleg en besluit te komen:

 • Zorg dat de bewoners en leden van de VvE van tevoren goed geïnformeerd zijn

 • Overweeg om procesbegeleiding in te schakelen

 • Weet welke meerderheid nodig is om tot een principe-akkoord te komen

 • Geef leden en bewoners voldoende tijd om na te denken

Door naar stap 4: aanvragen

In stap 4 kunt u met de VvE offertes aanvragen bij uitvoerende partijen. Als u met de VvE ook heeft besloten aanvullend financiering aan te vragen, kunt u daar ook mee aan de slag. Ook kunt u een eerste vergunningcheck aanvragen.

Telefonisch advies

Om door naar stap 4 te kunnen heeft u nodig:

 • Een principe-akkoord van de VvE voor het uitvoeren van bepaalde maatregelen of scenario

 • Eventueel een principe-akkoord voor het aanvragen van extra financiering

 • Een principe-akkoord voor het aanvragen van vergunningen en bijbehorende kosten

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice