Ga direct naar hoofdcontent

Stap 2: opties bepalen

De opties voor de VvE om met energiebesparende maatregelen aan de slag te gaan hangt af van de huidige staat van de VvE, de financiële gezondheid van de VvE, nodige vergunningen en de besluitvorming.

Het doel van deze stap is met de VvE te bepalen wat de verschillende opties binnen deze onderwerpen zijn. U kunt bij stap 3 de opties omzetten in een plannen. Binnen stap 2:

 • Brengt u met de VvE de huidige situatie van de VvE in kaart

 • Onderzoekt u met de VvE inzicht in de opties voor de VvE voor verduurzamen

 • Krijgt u met de VvE inzicht in financieringsmogelijkheden en vergunningen

 • Leest u hoe u met de VvE voldoende draagvlak bereikt

Als deze stap is afgerond, kunt u met de VvE door naar stap 3: plannen maken. U kunt gebruik maken van de checklist om te bepalen of u door kunt naar stap 3.

Bepaal de huidige situatie van de VvE

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de huidige situatie van de VvE om de juiste keuzes te kunnen maken voor het verduurzamen.

Belangrijk om vast te stellen zijn:

 • Hoe de VvE organisatorisch in elkaar zit. Is er bijvoorbeeld een VvE beheerder?

 • De specifieke kenmerken van het pand. Is er bijvoorbeeld al isolatie?

 • Hoe de VvE er financieel voor staat. Is er bijvoorbeeld voldoende reserve?

Energiebesparende maatregelen voor de VvE

Bepaal met de VvE welke energiebesparende maatregelen voor u en de VvE goede opties zijn om uit te voeren. Met bijvoorbeeld een energie-advies, al dan niet gecombineerd met een meerjarenonderhoudsplan, krijgt de VvE inzicht in maatregelen die specifiek voor de VvE interessant zijn om uit te voeren.

Advies aan huis

Een energieadvies geeft inzicht in:

 • De opties voor energiebesparende maatregelen welke de VvE kan laten uitvoeren

 • Wat slimme momenten zijn om de maatregelen te laten uitvoeren

 • Kosten- en baten

Opties voor financiering voor de VvE

Inzicht in de financiële gezondheid van de VvE en mogelijke aanvullende financieringsmogelijkheden helpen u om energiebesparende maatregelen met de VvE uit te voeren.

Afbeelding van laptop met geopend document met financieel overzicht

Voor een goed inzicht in de financiële mogelijkheden kunt u de volgende zaken vaststellen:

 • Financiële gezondheid van de VvE. Is er bijvoorbeeld voldoende reserve gespaard?

 • Aanvullende financieringsmogelijkheden. Zijn er bijvoorbeeld leningen waar de VvE gebruik van kan en wil maken?

Nodige vergunningen voor de VvE

Voor bepaalde aanpassingen aan het pand van de VvE zijn vergunningen nodig. Zeker als het pand bijvoorbeeld een monumentaal pand is, is het belangrijk hier van te voren goed onderzoek naar te doen. Controleer welke vergunningen de VvE nodig heeft voor de gewenste energiebesparende maatregelen.

straat dordrecht

Zaken naar wordt gekeken voor een omgevingsvergunning zijn onder andere:

 • Welstandseisen

 • Bestemmingsplan

 • Bouwbesluit

 • Richtlijnen voor monumenten

Draagvlak voor stap 3: plannen maken

Voldoende draagvlak krijgen voor verduurzaming van de VvE is een belangrijke factor bij besluitvorming met de VvE. U moet samen met de VvE tot een of meerdere besluiten komen tijdens het proces. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een energieadvies om inzicht te krijgen in de opties voor de VvE.

Foto van een groep mensen aan tafel met notitieblokken

Belangrijke onderdelen van het krijgen van draagvlak en besluitvorming zijn:

 • Regels voor besluitvorming binnen de VvE.

 • Het inlichten van de leden en bewoners van de VvE.

 • Inzicht in de opties, kosten en besparingen.

Door naar stap 3

Heeft u inzicht gekregen in de mogelijke opties voor de VvE met betrekking tot de huidige situatie van de VvE, de energiebesparende maatregelen, financieringsmogelijkheden en nodige vergunningen? En heeft u inzicht in het opbouwen voor voldoende draagvlak? Dan kunt u door met het maken van de daadwerkelijke plannen. In stap 3 leest u over toelichten van de verschillende scenario's en het maken van een keuze waar de VvE mee verder kan.

Checklist die wordt afgevinkt

Voor stap 3 heeft u met de VvE:

 • Energie-advies met verschillende scenario's en daarbij inzicht in kosten en baten

 • Inzicht in de mogelijke opties voor financiering

 • Inzicht in de benodigde vergunningen

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice