Ga direct naar hoofdcontent

Financiële mogelijkheden voor de VvE

Inzicht in de financiële gezondheid van de VvE

Om inzicht te krijgen in welke maatregelen met de VvE uitgevoerd kunnen worden op korte en lange termijn, is het belangrijk inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van de VvE. De meeste VvE’s sparen een reserve waarmee periodiek onderhoud betaald wordt. Hier kunnen ook, eventueel met extra sparen, energiebesparende maatregelen mee betaald worden. Aanvullend zijn er vaak landelijke, regionale of lokale leningen en subsidies.

Reserves van de VvE

Het is sinds 2018 verplicht om te sparen voor onderhoud. Door periodieke servicekosten sparen de leden van de VvE gezamenlijk voor onderhoud wat uitgevoerd moet worden. Als het onderhoud in een MJOP staat, is er vaak ook een financiële planning waarin staat wat er per maand aan servicekosten gespaard moet worden om het onderhoud op het geplande moment uit te voeren. Het aandeel wat elk lid van de VvE betaalt aan het opbouwen van de reserve kan verschillen. Dit is afhankelijk van de splitsingsakte. Inzicht in de reserve van de VvE laat zien of er genoeg gespaard is voor het onderhoud en of en hoeveel er extra gespaard moet worden voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Als er nog geen reserve door de VvE wordt opgebouwd, is de kans groot dat de VvE ‘slaapt’. Lees meer over het activeren van een slapende VvE.

Aanvullende financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden voor VvE’s om te lenen of subsidie te krijgen. Subsidies en leningen zijn er in veel gevallen voor advies, procesbegeleiding binnen de VvE, en energiebesparende maatregelen zoals isolatie of een aardgasvrij verwarmen.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om te financieren:

  1. Via het spaargeld van de VvE. Indien er voldoende middelen in de VvE gespaard of voorhanden zijn, kan de VvE dit geld gebruiken voor de aanschaf van de energiebesparende maatregelen.

  2. Via het MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Er wordt dan planmatig naar de investering toegewerkt. Leden van de VvE sparen maandelijks richting het geplande onderhoud, zodat ten tijde van uitvoering er voldoende middelen in het reservefonds aanwezig zijn. Er kan extra gespaard worden om energiebesparende maatregelen gecombineerd uit te kunnen voeren. VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een ‘duurzaam’ MJOP.

  3. Via de Energiebespaarlening. VvE’s van ten minste 2 appartementsrechten kunnen ook een beroep doen op de Energiebespaarlening. Er wordt dan vanuit de VvE een lening aangegaan. Zo wordt er niet vooraf gespaard (zoals met het MJOP), maar achteraf in termijnen terugbetaald. Omdat de lening een lage rente heeft, zijn de financieringskosten van de lening relatief laag. Er zijn maximale bedragen per appartement te lenen afhankelijk van de ambities van de VvE.

  4. Energieleningen. Sommige gemeenten bieden eigenaren van woningen, kleine verhuurders en VvE's een energielening aan. Zo’n lening is bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie zoals isolerend glas, zonnepanelen en isolatie van vloer en dak. De lening heeft meestal een aantrekkelijke lage rente.

  5. Duurzaamheidsfondsen. Sommige gemeenten hebben een apart fonds dat bedoeld is om te investeren in projecten die bijdragen aan meer duurzaamheid. Soms komen ook VvE’s hiervoor in aanmerking.

Bekijk voor een actueel overzicht van de financieringsmogelijkheden in uw regio op de subsidiepagina.