Ga direct naar hoofdcontent

Stap 6: wonen en nazorg

Zaken op orde krijgen en houden

Na het uitvoeren van energiebesparende maatregelen of vergaande verbouwing wilt u met de VvE de zaken goed geregeld hebben. Zo kunt u optimaal genieten van uw energiezuinige, comfortabele woning.

In stap 6 zorgt u voor toekomstbestendige VvE. Na uitvoering is goede afhandeling belangrijk. Denk hierbij aan het goed vastleggen van afspraken die met de VvE zijn gemaakt over bijvoorbeeld onderhoud. U leest hier wat u kunt doen om zaken goed op orde te krijgen en waar u met de VvE rekening mee kunt houden bij administratie, beheer en informatievoorziening. 

Controlelijst stap 6: Wonen en nazorg

  • Is de administratie op orde en zijn afspraken goed vastgelegd voor nu en de toekomst?

  • Waar kunnen we terecht bij 'problemen' met bijvoorbeeld installaties?

  • Hebben we inzicht op het onderhoud?

  • Is het meerjarenonderhoudsplan aangepast?

Administratie

Het is verstandig de administratie van de VvE bij te werken. 

  • Zorg dat de de contracten, garanties en facturen makkelijk terug te vinden zijn. 

  • Weet bij wie u moet zijn als iets achteraf niet goed blijkt te zijn.

  • Ook de administratie voor eventueel aangevraagde financiering of subsidies brengt u op orde. 

  • Bekijk of de verzekering(en) die de VvE heeft nog voldoende zijn of aangevuld moeten worden. 

  • Ga ook na of het (nieuwe) duurzame meerjarenonderhoudsplan is bijgewerkt.

  • Afspraken en officiële besluiten die binnen de VvE zijn gemaakt legt u vast in huishoudelijke reglement. 

Beheer

Om zo goed mogelijk met de vernieuwingen om te gaan, kunt u bij de uitvoerende partij(en) navragen wat de beste manier is om het pand (en woningen) goed te onderhouden na uitvoering. Er kunnen specifieke zaken zijn om rekening mee te houden, bijvoorbeeld bij het installeren van een nieuw ventilatiesysteem. Maak met de VvE ook duidelijke afspraken over communicatie over eventueel vervolg onderhoud of conditiemetingen die uitgevoerd worden. Dit kunt u ook overdragen aan een VvE beheerder. 

Informatievoorziening

Om het uzelf en de leden en bewoners van de VvE zo makkelijk en comfortabel mogelijk te maken kunt u, indien beschikbaar, handleidingen of andere documentatie aan de bewoners geven voor gebruik van de nieuwe energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan handleiding voor een nieuwe installaties zoals ventilatie of verwarmingssysteem. Als er nieuwe monitoringssystemen zijn, kunt u handleidingen verstrekken hoe deze gebruikt worden. Bijvoorbeeld als er zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Daarnaast kunt u aangeven bij wie bewoners onvoorziene problemen of klachten kunnen melden. 

Als u alle zaken goed heeft geregeld kunt u met uw buren genieten van een energiezuinige, comfortabele en toekomstbestendige VvE!