Ga direct naar hoofdcontent

Besluitvorming met de VvE

Interne besluitvorming belangrijk

Het verduurzamen en daarbij uitvoeren van energiebesparende maatregelen moet samen met de VvE worden besloten. Binnen de meeste VvE's geldt voor de meeste maatregelen dat een meerderheid akkoord moet gaan met het voorstel en daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. De interne besluitvorming speelt dus een belangrijke rol bij het verduurzamen van de VvE. Om tot een gezamenlijk besluit te komen, is voldoende draagvlak onder de VvE leden noodzakelijk.

Bij het verduurzamen van met de VvE zijn vaak meerdere partijen die betrokken moeten worden. Omdat het pand gezamenlijk bezit is, is er voor het laten uitvoeren van duurzame maatregelen interne besluitvorming en toestemming nodig van die partijen. Belangrijk hierbij is draagvlak. Iedere partij heeft zijn eigen belangen, plannen en financiële situatie waar rekening mee gehouden moet worden. 

Soorten partijen binnen een VvE

Binnen een VvE kunnen verschillende leden of bewoners uiteenlopende belangen hebben. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden. Verschillende leden of bewoners kunnen zijn:

  • Eigenaar-bewoners

  • Eigenaar-verhuurder (particulier)

  • Woningcorporaties

  • Huurders 

Kleine VvE’s bestaan vaak voornamelijk uit eigenaar-bewoners of eigenaar-bewoners met eigenaar-verhuurders en huurders. Grote VvE’s hebben vaak met alle soorten partijen te maken. Woningcorporaties kunnen daarbij een minderheid of meerderheid van de appartementsrechten hebben. 

Eigenaar-verhuurder en huurder

Bij het uitvoeren van verbeteringen moet een verhuurder toestemming hebben van de huurder. Dit kan namelijk van invloed zijn op de huurprijs. Als een huurder mee wil doen met de verbeteringen, moet de huurder toestemming hebben van de verhuurder. Dit geldt niet bij noodzakelijk onderhoud. U leest hier meer over op de pagina voor huurwoningen.

Woningcorporatie en huurders

Bij het uitvoeren van verbeteringen bij een VvE met gemengd bezit heeft de woningcorporatie toestemming nodig van een meerderheid van de huurders namelijk minimaal 70%. Als er alleen noodzakelijk onderhoud wordt gepleegd, heeft de woningcorporatie geen toestemming van de huurders nodig en moet de huurder meewerken met het toepassen van het onderhoud. 

Besluitvorming

Bij het uitvoeren van verbeteringen zoals duurzame maatregelen moet op meerdere momenten door de VvE een besluit genomen worden tijdens een ALV (Algemene Leden Vergadering). Hierbij geldt niet het aantal aanwezigen, maar het aantal appartementsrechten. Er kunnen meerdere personen in een appartement wonen, dat heeft geen invloed op het aantal stemmen wat dat appartement mag inbrengen tijdens een ALV. Wat de appartementsrechten en stemrechten zijn, staat in de splitsingsakte. 

Bij gemengd bezit kan een woningcorporatie een meerderheid of een minderheid van de stemmen hebben. Een woningcorporatie mag niet zomaar besluiten doorvoeren. Als de woningcorporatie toestemming heeft van minimaal 70% van de huurders kan de woningcorporatie dat tijdens de ALV inbrengen en stemmen. Huurders hoeven in principe niet bij de ALV aanwezig te zijn. De woningcorporatie is degene met de appartementsrechten en dus de stemrechten.

Wat is er nodig voor een VvE besluit?

Tips

Commissie opzetten

Om energiebesparende maatregelen binnen de VvE te kunnen plannen en uitvoeren kan het handig zijn hier een speciale commissie voor op te zetten met belangrijke leden en bewoners. 

Voor kleine VvE’s kan het voldoende zijn om een paar kartrekkers te hebben die het uitzoekwerk doen en de rest op de hoogte houden van de voortgang en de ALV’s voor de besluiten organiseren. Ook is het slim - indien aanwezig - een huurder of de eigenaar-verhuurder te betrekken. 

Bij grote VvE’s is het handig om van alle partijen iemand in de commissie te hebben of in ieder geval bij de belangrijke overleggen te betrekken. Dit zijn dus een of meer eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders, een of meer huurders, al dan niet van een huurderscommissie, iemand van de woningcorporatie en indien de VvE een beheerder heeft, iemand van het VvE beheer.

Communicatie

Het is belangrijk om vanaf het begin goed te communiceren, de juiste personen te betrekken en iedereen voldoende op de hoogte te houden. Hieronder enkele tips. 

  • Breng iedereen op de hoogte van het idee om met duurzame maatregelen aan de slag te gaan. 

  • Speel in op de voordelen die voor leden en bewoners persoonlijk van belang zijn. 

  • Organiseer gedurende het proces informatieavonden om iedereen op de hoogte te brengen. Stuur van tevoren relevante informatie toe en geef iedereen de mogelijkheid ook vooraf vragen op te sturen zodat hierop kan worden voorbereid

  • Probeer niet te snel te gaan. Iedereen heeft een ander kennisniveau over het nemen van duurzame maatregelen en kan tijd nodig hebben om hier aan te wennen of zelf extra informatie in te winnen als geruststelling.

  • Breng de VvE regelmatig op de hoogte van de voortgang. Dit kan via mail, een pamflet in de gemeenschappelijke ruimtes, of via de brievenbussen. 

  • Vraag of het mogelijk is meer dan een keer per jaar een ALV in te lassen. De meeste VvE’s vergaderen maar een keer per jaar. Voor het nemen van besluiten van energiebesparende maatregelen zijn meerdere beslismomenten en kan een keer per jaar het proces heel lang maken.