Ga direct naar hoofdcontent

Isoleren

Prettiger wonen in een goed geïsoleerde woning

Uw woning duurzaam, energiezuinig en uiteindelijk aardgasvrij maken begint bij isoleren. Een woning die goed geïsoleerd is houdt warmte vast in de winter en houdt het koel in de zomer. Uw energieverbruik voor verwarming en koeling daalt hierdoor flink. En daardoor gaat ook uw energierekening omlaag. Daarnaast is het natuurlijk comfortabel wonen als de temperatuur de hele tijd prettig is. En tot slot wordt uw woning meer waard. Dat is mooi meegenomen.

Overzicht isolatiemaatregelen

Hieronder vind u een overzicht van de maatregelen die u kunt nemen om het gebouw beter te isoleren. Wist u dat een woning 30% warmte verliest via het dak, 25% via de muren, 15% via het glas, 15% via de vloer en 15% door ventilatie? Dat kan helpen om te bepalen wat de meest handige maatregel is om mee te starten. Klik op een maatregel voor meer informatie. Onder het overzicht vindt u meer algemene informatie over het isoleren van het gebouw.

Bouwperiodes en isoleren

De mate waarin de VvE kan isoleren hangt af van de bouwperiode waarin het pand is gebouwd. Dat heeft te maken met de regels voor de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. Deze regels zijn in de loop der jaren aangescherpt in het zogenaamde bouwbesluit.

Als we kijken naar verschillende bouwperiodes betekent dat grofweg het volgende: 

Man isoleert een muur binnenzijde
 • Woningen gebouwd voor 1975 hebben geen isolatie.

 • Woningen gebouwd tussen 1975 en 1992 hebben beperkte isolatie waar veel aan verbeterd kan worden.

 • Woningen gebouwd tussen 1992 tot 2012 hebben betere isolatie. Dat kan soms wel verbeterd worden, bijvoorbeeld als er vloerverwarming is waarbij warmte richting de kruipruimte verloren gaat. Of als er zich een natuurlijk moment voordoet om de isolatie te verbeteren.

 • Woningen gebouwd na 2012 zijn goed geïsoleerd. Deze woningen hebben weinig aanpassingen nodig om van het aardgas af te kunnen.

Standaard en streefwaarden voor isolatie

Er is in 2022 een nieuwe standaard voor woningisolatie bekend gemaakt. Deze standaard geeft aan wanneer uw woning genoeg geïsoleerd is om aardgasvrij te kunnen verwarmen. In het kort:

 • Per onderdeel van een woning en meergezinswoning (zoals vloer, muur, glas en dak) is een minimale isolatiewaarde gegeven. 

 • Als u alle onderdelen van het pand aanpak met de minimale waarde, dan is het pand klaar voor de toekomst

 • Als het niet mogelijk of wenselijk is om bepaalde onderdelen te verbeteren, kunt u andere onderdelen extra goed isoleren om het warmteverlies te compenseren. Hiervoor zijn de streefwaarden opgesteld.

Om te bepalen of het pand aan de Standaard voldoet, kunt u kijken naar het energielabel of deze opvragen. 

Toekomstbestendig isoleren met de standaard en streefwaarden

Door de Standaard gebruiken, isoleert u uw woning en de VvE toekomstbestendig. Uw woning hoeft namelijk later niet nog een keer geïsoleerd te worden om voor te bereiden op verwarmen zonder aardgas. Ook wordt het (ingrijpend) aanpassen van de radiatoren bij overstappen op alternatieven voor aardgas zoveel mogelijk voorkomen. Ook geeft de standaard inzicht in het meest geschikte type ventilatiesysteem. Zo bereidt u uw woning en de VvE goed voor op de toekomst. 

Naast een standaard voor het gehele pand bestaan er ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen. Deze streefwaarden gebruik u als u een of enkele onderdelen aanpakt. De streefwaarden geven aan wanneer een bouwdeel (zoals dak, vloer of ramen) zeker ‘toekomstbestendig’ is. Het bouwdeel is dan zeer goed geïsoleerd. Isoleren van een bouwdeel met de bijbehorende streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel bij aansluiting op een alternatieve warmtebron niet meer aangepakt hoeft te worden. Als u niet alle onderdelen van het pand kunt isoleren, is het verstandig voor de onderdelen die u wel kunt isoleren, voor de streefwaarden te gaan. 

Inzicht in opties met een energieadvies

Door een energieadvies krijgt u samen met de VvE inzicht in (onder andere) de isolatiemaatregelen die nodig zijn om de woningen en het VvE pand beter te isoleren. Het energieadvies geeft inzicht in de huidige staat van de VvE, de opties voor energiebesparende maatregelen en een kosten- en besparingsoverzicht.    

Meer informatie over de standaard en streefwaarden

Meer informatie over de standaard en streefwaarden vindt u op de website van het RvO. Voor voorbeelden kunt u terecht op de website van Expertise Centrum Warmte.

Het Nationaal Isolatieprogramma voor VvE’s

Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is een initiatief van de Nederlandse overheid om slecht geïsoleerde koop- en huurwoningen energiezuiniger te maken door middel van isolatie. Het programma heeft als doel om de energierekening van huishoudens te verlagen en de CO2-uitstoot te verminderen. Zo wil de overheid de verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen en bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Het Nationaal Isolatieprogramma heeft ook effect op VvE’s. In december 2022 kondigde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een versnellingsagenda voor VvE’s aan. In het programma worden meerdere maatregelen voor VvE’s benoemd. Zo is er sinds januari 2023 een nieuwe subsidie van start gegaan, de SVVE subsidie. De SVVE subsidie is de vervanging van de oude SEEH subsidie is deels samengevoegd met de ISDE subsidie.

Wilt u aan de slag met gebouw verbeteringen?

Subsidies en leningen

 • Subsidies

 • Leningen

 • Belastingvoordeel

Vakspecialisten

 • Specialisten voor de uitvoering

 • Adviseurs voor een plan op maat

 • Keurmerken & certificaten