Ga direct naar hoofdcontent

Keurmerken en certificaten

Een overzicht van alle keurmerken en certificaten

SKG-IKOB

Certificeringsdienstverlener SKG-IKOB is al jaren een betrouwbare, innovatieve en maatgevende instantie op het gebied van kwaliteitsverbetering en -borging in de bouwwereld. SKG-IKOB biedt een compleet ‘one-stop-shop’-pakket en kan vrijwel alle certificaten en keurmerken in de bouw- en vastgoedwereld leveren. SKG-IKOB certificeert bedrijven, systemen, processen en producten op basis van erkende normen en richtlijnen zoals NEN, VCA, ISO en KOMO.

Ga naar de website van SKG-IKOB

Gecertificeerd door SKG-IKOB Certificatie

KOMO

Kwaliteit is pas kwaliteit als die objectief is getoetst. Daardoor is kwaliteit zwart-op-wit aantoonbaar. Ieder KOMO-gecertificeerd product en ieder bouwproces dat KOMO-gecertificeerd is, wordt steeds objectief onderzocht door onafhankelijke deskundigen. Pas als alles in orde is, wordt het KOMO-keurmerk toegekend. Voldoet men niet aan de criteria? Dan wordt het KOMO-keurmerk niet toegekend of, als het al eerder was toegekend, weer ingetrokken.

Ga naar de website van KOMO

KOMO procescertificaat

VCA

Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA al meer dan 25 jaar dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCA-diploma of -certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

Ga naar de website van VCA

VCA-gecertificeerd

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Ga naar de website van Techniek Nederland

Gecertificeerd door Techniek Nederland

Zonnekeur

Zonnekeur is het Nederlandse keurmerk voor zonne-energie. Het geeft u houvast bij het zoeken naar de betrouwbare producten en installateurs op het gebied van zonne-energie.

Nu er steeds meer aanbieders van zonne-energie zijn, is het belangrijk dat u als klant op kwaliteit kunt vertrouwen. Voor de producten en de installateurs die het keurmerk voeren, gelden strenge criteria die worden getoetst door onafhankelijke partijen.

Ga naar de website van Zonnekeur

Gecertificeerd door Zonnekeur

Bouwgarant

Om het BouwGarant-keurmerk te mogen dragen, moet een bouwbedrijf aan een reeks van kwaliteitseisen voldoen. Die eisen hebben onder meer te maken met de wijze van offreren, hoe hij meer- en minderwerk berekent en zijn werkwijze bij oplevering. Ook zaken als de kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Als de aannemer het BouwGarant-keurmerk eenmaal heeft, wordt hij regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.

Ga naar de website van Bouwgarant

Gecertificeerd door BouwGarant

Insula

Hoe goed een product ook is, bij de keuze van een product en tijdens de verwerking ervan kan het fout gaan. Daar ligt dan ook met name de focus van Insula. Als onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van isolatiematerialen en de verwerking ervan, bieden wij actief meerwaarde door bedrijven te certificeren die daarmee aan kunnen tonen dat zij aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

Ga naar de website van Insula

Insula-gecertificeerd

OnderhoudNL

OnderhoudNL is een branche-organisatie die zich inzet voor een betere positie van schilders en onderhoudspecialisten. Én voor een maatschappelijke erkenning van het belang van goed onderhoud.

Ga naar de website van OnderhoudNL

Onderhoud NL-garantie

SBVN

De Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN) is een branche-organisatie voor installateurs, gespecialiseerd in vloerisolatie op basis van reflecterende folies. Waarom reflectiefolie-materiaal? Deze isolatievorm – in welke toepassing ook – is gebleken het meest effectief te zijn en ook het meest duurzaam.

We richten ons op onderlinge kennisuitwisseling, eerlijke voorlichting, creëren van meer bekendheid met deze vorm van vloerisolatie en verdere kwaliteitsverbetering binnen de aangesloten vloerinstallateurs.

Ga naar de website van SBVN

GBO vakcertificaat

De leden van Vakgroep GLAS hebben zich uitgesproken voor het certificeren van glaszetters en monteurs die bij hen in dienst zijn of voor hen werken. GBO maakt zich al jaren sterk voor hun leden en het vak en gaan hiermee een belangrijke kwaliteitsslag maken. Het is dan ook in dit licht dat de certificering een garantie wordt voor vakmanschap en veilig werken.

Ga naar de website van GBO

GBO vakcertificaat

InstallQ

Een erkend of gecertificeerd installatiebedrijf geeft een bepaalde zekerheid in de kwaliteit van het aanleggen, het vervangen of het onderhoud van installaties. Ze zijn bekend met wet- en regelgevingen op hun vakgebied. Richtlijnen en regels weten zij goed en veilig toe te passen in de praktijk. Daarop worden de installatiebedrijven getoetst en regelmatig gecontroleerd door InstallQ, inspecteurs of (in het geval van een certificaat) door certificerende instellingen.

Ga naar de website

STEK

Een bedrijf met een STEK-certificering heeft de kennis en techniek in huis op het gebied van koel-, klimaat- en warmtepompinstallaties.

Ga naar de website van STEK